Koronavírus COVID – 19

Zariadenie je z dôvodu zabránenia šírenia nákazy koronavírusu COVID – 19 uzavreté a informácie Vám budú poskytnuté na tel.čísle:

  • 0905 501 357 – riaditeľ zariadenia v čase od 8,00 – 20,00 hod.
  • 053 4598234 – vedúca úseku sociálnej práce a opatrovateľstva – v prípade nezastihnutia riaditeľa

Štruktúra krízového plánu.

Plán návštev