Koronavírus COVID – 19

 Počnúc dňom 20.9.2021 t.j. pondelok vzhľadom k zhoršujúcemu  sa epidemiologickému vývoju Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok ,n.o. zakazuje pobyt klientov mimo zariadenie formou pobytových návštev u príbuzných a známych.  Osobné návštevy v zariadení sú taktiež zakázané. Informácie Vám budú poskytnuté na tel.čísle:

  • 0905 501 357 – riaditeľ zariadenia v čase od 8,00 – 20,00 hod.
  • 053 4598234 – vedúca úseku sociálnej práce a opatrovateľstva – v prípade nezastihnutia riaditeľa

Štruktúra krízového plánu.

Plán návštev