2% z Vašich daní

Stačí málo na skvalitnenie našich služieb

DSCN65392Prijímateľov sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., môžete podporiť aj darovaním 2 % z dane z príjmu.

Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby klientom a ich blízkym na vysokej profesionálnej úrovni napĺňaním ich potrieb a očakávaní. Ako nezisková organizácia sa nezaobídeme bez pomoci darcov, priateľov a partnerov nášho zariadenia. Ponúkame Vám možnosť podporiť naše zariadenie aj takouto formou.

Darujte nám 2 percentá z Vašej už zaplatenej dane a prispejte ku skvalitneniu života našich klientov.

Poukázané finančné prostriedky použijeme efektívne a transparentne, budú použité výlučne na rozvoj a skvalitnenie služieb.

Rozhodli ste sa nám pomôcť?

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme!

Dokumenty na stiahnutie platné pre rok 2023 : Na stiahnutie : TU.

Ako môžem poukázať 2% z dane?

Zamestnanci:

  1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania vyplatených preddavkov na daň.
  2. Dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého je možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  4. Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad.

Živnostníci:

Ak ste živnostník (SZČO) alebo ste vykonávali v roku 2023 osobnú asistenciu a vypĺňate tlačivo B, tak 2% (resp. 3%) vpisujete priamo do tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb TYP A alebo TYP B.  Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 má každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Poraďte sa s účtovníčkou, ak si nie ste istý. V prípade, že ste minulý rok odovzdávali daňovému úradu tlačivá typu B, spolu s prílohami v papierovej forme, chceme Vás upozorniť, že tlačivo typu B sa odovzdáva tento rok elektronicky. Všetky prílohy, ktoré ste predtým odovzdávali v papierovej forme si prosím pred podaním daňového priznania typu B naskenujte do svojho PC. Pri podaní daňového priznania budete naskenované prílohy nahrávať na portál finančnej správy.

Tlačivo typ A alebo B vyplnené odovzdáte daňovému úradu do 31.03.2024 respektíve

  • najneskôr do 31.03.2024,
  • najneskôr do 1.7.2024 – ide o odložený termín na podanie daňového priznania pri tuzemských príjmoch,
  • 30.9.2024 – ide o odložený termín na podanie daňového priznania, ktorý môže použiť iba daňovník, ktorého súčasťou príjmov sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Na náhľad: