Projekt z dotácie PSK 2022

 

Uľahčenie práce zamestnancom v priamej práci s klientom

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja – Výzva poslancov PSK

Prešovský samosprávny kraj nesúhlasí s optimalizáciou siete nemocníc

Výška dotácie: 1 430 €
Číslo žiadosti: DPO/22/52
Číslo spisu: 06283/2022/OPR
Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o. (45743118)
Akcia/projekt: Uľahčenie práce zamestnancom v priamej práci s klientom
Dátum konania: 1.1.2022 – 31.10.2022
Miesto konania: Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o.
Dotačná schéma: Výzva poslancov PSK
Rozpočtový program: 3.1 – SOCIÁLNE SLUŽBY – kapitálové (investičné) výdavky