Stravovanie

DSCN6547

Stravovacia prevádzka pripravuje pre prijímateľov sociálnej služby stravu racionálnu , diabetickú a nízkobielkovinovú podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh stravy. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľom CSS. Členmi komisie sú aj zástupcovia prijímateľov sociálnej služby.

Jedálny lístok je vyvesený na viditeľnom mieste v jedálňach a na webovej stránke. Celodenná racionálna a nízkobielkovinová strava  prijímateľov sociálnej služby pozostáva z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu a večere. Strava diabetická pozostáva aj z tkz. druhej večere.

Prijímatelia sociálnej služby sa stravujú v troch jedálňach zariadeniach, imobilným prijímateľom je strava podávaná na izbách. Okrem stravovania CSS v Spišskom Štvrtku pre prijímateľov sociálnej služby zabezpečuje aj pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.