Plán návštev od 28. 3. 2022

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 16.00 hod

Pokyny pre návštevu:

  • Návšteva a prijímateľ sú povinní mať počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty – RESPIRÁTOR.
  • V prípade priaznivého počasia odporúčame uskutočniť návštevu v exteriéri – pred hlavnou budovou, v areály, resp. v strednej záhrade
  • Pri vstupe do zariadenia je návšteva povinná si vydezinfikovať ruky umiestneným pri vstupe.
  • Osobné veci pre prijímateľov preberie službukonajúci pracovník, ktorý ich klientovi odovzdá po dezinfekcii. Potraviny musia byť len v originálnych obaloch.
  • Personál môže skontrolovať telesnú teplotu a pri posúdení zlého zdravotného stavu návštevy túto nepovoliť.

 

Žiadame ctených návštevníkov o prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Chránite tých, na ktorých nám spolu záleží a ktorých ste prišli po náročnej dobe osobne navštíviť.

Ďakujeme