Projekt z dotácie PSK 2021

Číslo žiadosti: DPO/21/21
Číslo spisu: 04965/2021/OPR
Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o. (45743118)
Akcia/projekt: Bezbariérovosť zariadenia
Dátum konania: Máj – August 2021
Miesto konania: Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o.
Dotačná schéma: Mikroprogram (výzva zastupiteľstva)
Rozpočtový program: 3.1 – SOCIÁLNE SLUŽBY – kapitálové (investičné) výdavky