Výročná správa 2016

Výdavky za rok 2016

 

Príloha k účtovnej závierke NUJ

 

Príloha k účtovnej závierke NUJ 1