Obnovenie návštev v zariadení

Vážení príbuzní a priatelia našich prijímateľov sociálnej služby,

máme pre Vás pozitívnu správu, na ktorú sme všetci, Vy aj my , dlho čakali. V súvislosti so zmiernením epidemiologických opatrení na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19, sú s účinnosťou od 24. apríla 2021 v CSS Spišský Štvrtok, n. o.  znovu povolené návštevy (zatiaľ ešte stále s pandemickými obmedzeniami).

Prosíme Vás, aby ste sa pri plánovaní návštevy Vášho príbuzného riadili nasledovnými pokynmi:

  • Návštevu je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť, a to počas pracovných dní v čase 8,00 – 15,30 na tel. čísle: 053 4598234
  • Na návštevu jedného prijímateľa môžu prísť maximálne 2 osoby, na maximálne 30 minút.
  • Na návštevu môže prísť len osoba s negatívnym antigénovým alebo PCR testom, nie starším ako 24 hodín, resp. s potvrdením o druhom očkovaní staršom ako 14 dní.
  • Návštevníkovi bude pri príchode odmeraná telesná teplota.
  • Návštevník môže do areálu zariadenia vstúpiť len s respirátorom.
  • Pri príchode vyplní návštevník čestné prehlásenie.
  • Počas návštevy je potrebné, aby návštevník dodržiaval všetky hygienické opatrenia (odstup, prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia rúk).
  • Počas návštevy nie je povolené konzumovať jedlo, ani piť nápoje.
  • Po ukončení návštevy sa návštevník ohlási v ošetrovni službe.

Vedenie CSS Spišský Štvrtok, n. o.  si uplatňuje v záujme ochrany zdravia všetkých v CSS Spišský Štvrtok, n. o.   právo nepovoliť vstup do areálu návštevníkom s preukázateľnými respiračnými príznakmi (zvýšená telesná teplota, nádcha, kašeľ,…).

V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo mailom.

Ďakujeme za Vaše pochopenie a dodržiavanie opatrení.

Chránime sa navzájom.

Ing. Vladimír Gburík, PhD.