Keď pomoc je čin, nie iba slovo…

23.júna minulého roka nás ráno pri príchode do práce čakalo nemilé prekvapenie, s ešte horšou predtuchou: nemohli sme sa dostať do administratívnych priestorov a cez okná bolo vnútri vidieť neporiadok…po príchode polície sa naše zlé predtuchy naplnili: boli sme vykradnutí , všetko bolo porozhadzované a postriekané práškovým hasiacim prístrojom…Bezmocnosť, slzy na krajíčku a zlosť, kto  dokáže takto ublížiť tam, kde je tak ťažko a kde obraciame každé euro…

Polícia všetko zdokumentovala, ale nič nezistila…Poradili nám, aby sme si zaobstarali zabezpečovací systém.

O pár týždňov sme mali ďalšiu nepríjemnú udalosť: naša klientka pod vplyvom zlej psychickej situácie v ranných hodinách vyskočila z okna na poschodí s tragickými následkami. Polícia všetko vyšetrila a odporučila nám kamerový systém.

Keďže peňazí v rozpočte na takéto položky nebolo, obrátili sme sa na nášho zriaďovateľa , no ani tam sme nepochodili. V núdzi poznáš priateľa. Tak sa hovorí a občas to aj platí. V našom prípade doslova.  Oslovili sme Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Navštívili nás, vysvetlili sme im svoju situáciu a oni prisľúbili pomoc. O pár týždňov sme dostali pokyn, že môžeme svoj projekt – Zabezpečovací a kamerový systém zrealizovať.  Celkové náklady projektu boli 4 620 €. Po realizácii projektu sme pripravili slávnostné spustenie. Po ohlásení nás navštívili zástupcovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní Starší Ross a Sestra Rosina Miller, spolu s Róbertom H. van Dalen a pani Ria van Dalen-Hudákovou. Zhodli sme sa, že ich pomoc šla dobrým smerom a naplnila sa úvodná veta tohto článku : Keď pomoc je čin, nie iba slovo…

unnamed

Nakoniec sa chceme poďakovať odchádzajúcim zástupcom Cirkvi Staršiemu  Ross a Sestre Rosina Miller, ktorí končia svoje účinkovanie na Slovensku popriať im do ďalšieho života veľa zdravia a síl v ich činorodej práci. Ďakujeme.

Zamestnanci a klienti CSS Spišský Štvrtok