Workshop a výstava

Vyhodnotenie projektu „Sme iní, nie horší“

Projekt realizovaný z nadácie Slovenskej sporiteľne

Fotky z udalosti nájdete nižšie v článku.

Projekt bol realizovaný v dňoch  26.06. – 30.06.2017 v penzióne Pltník v Červenom Kláštore a v dňoch 24.08. – 07.09.2017 v  Galérii netradičných umení v Spišskej Novej Vsi.

Cieľom projektu bolo:

 • Umožniť všetkým občanom, najmä spoločensky ,,slabším“, zdravotne a mentálne postihnutým, možnosť oddychu, poznania a spoznávania kultúrno – historických pamiatok.
 • Naučiť sa novým technikám – práca s hlinou, papierom, drevom… Klienti tak budú môcť vyrábať nové výrobky a ponúkať ich verejnosti. Vzrastie tak ich sebavedomie a pocit spolupatričnosti. Možnosť ukázať spoločnosti, že nie sú odkázaní, že aj oni vedia pre spoločnosť byť užitoční.
 • Zapojiť do aktivity čo najviac ľudí, a to aj zo zahraničia s cieľom výmeny skúsenosti a tak skvalitňovať starostlivosť o postihnutých a inak odkázaných. Zapojiť  dobrovoľníkov jednak zo strany SLSP ale i študentov z miestnych základných škôl a tiež poslucháčov vysokých škôl so zameraním sa na sociálnu prácu.
 • Ukázať ,,zdravej“ populácii, že hoci sme iní vo výraze, pohybe či zmýšľaní, nie sme horší, že chceme vrátiť spoločnosti aspoň takouto formou to, čo sa investuje do nášho života.

 

Do praktickej časti projektu sa zapojilo 5 zariadení:

 

 1. CSS Spišský Štvrtok, n. o.                            6 prijímateľov
 2. DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie       5 prijímateľov
 3. Domovina Hodkovce                                    8 prijímateľov
 4. DSS Domko Košice                                      3 prijímatelia
 5. CSS Batizovce                                              6 prijímateľov

 

Workshopu sa zúčastnili 10 odborní zamestnanci s rozličným pracovným zaradením z jednotlivých zariadení, 4 pracovníci z Českej republiky – Domov u studánky
Anenská Studánka , Lanškroun a traja z Domu Pomocy spolecznej Nowy Sacz, Poľsko, preto aj vykonávaná činnosť bola rozmanitá. Naučili sme sa spoločne aj nové techniky a metódy práce, ktoré používajú partnerské zariadenia. Pracovali sme s rôznymi materiálmi, využili sme aj dostupný prírodný a odpadový materiál.

Zamerali sme sa predovšetkým na pozorovanie, poznávanie, rozvoj jemnej motoriky, rozvoj pamäte a myslenia.

Zrealizované aktivity počas workshopu na Červenom Kláštore:

 • predstavenie techník
 • výber vhodných klientov
 • práca v sekciách
 • odovzdávanie skúsenosti
 • výstava

 

Využívané techniky:

– kreslenie farebnými ceruzami a fixkami

– maľovanie na papier, sklo a drevo

– strihanie a trhanie papiera

– lepenie na papier, drevo, plast, sklo a látku

– tvarovanie z modelovacej hmoty, z papiera

– vyrezávanie z dreva, brúsenie, lakovanie, farbenie

– vyšívanie

– pletenie a háčkovanie

– navliekanie korálok

Vytvorili sme obrazy, koláže, závesné dekorácie, zvieratká aj šperky, kvety, vázy, svietniky, tašky, prestierania.

Zhotovené výrobky boli prezentované na výstave v Galérii netradičných umení v Spišskej Novej Vsi 24.08. – 07.09.2017.

Na príprave realizácie projektu sa zúčastnilo 17 dobrovoľníkov. Ich činnosť spočívala hlavne v príprave  workshopu, organizačnom a materiálnom zabezpečení, organizácie výstavy a jej personálnom zabezpečení. Celkovo sa odpracovalo takmer 200 hodín.

Počas workshopu na Červenom Kláštore jednotlivé aktivity a  výstavu si pozrelo cca 100 návštevníkov. Záverečná výstava v Galérii netradičných umení v Spišskej Novej Vsi bola súčasťou Dňa mesta Spišská Nová Ves a 22. trhu ľudových remesiel. Výstava sa stretla z veľkým ohlasom a zúčastnilo sa na nej takmer 300 návštevníkov. Z trhu bol pripravený tv shot, v ktorom bola spomenutá aj naša akcia. Vyhodnotenie projektu je zaznamenané aj na webových stránkach zúčastnených zariadení.

V rámci kompenzácie a motivácie sme sa zamerali aj na relaxáciu, oddych, šport a kultúru. Využili sme hlavne podmienky, ktoré ponúka prírodné prostredie Červeného Kláštora.

Projekt naplnil všetky ciele, ktoré boli stanovené a dáva záruku na jeho pokračovanie.

« 1 z 2 »